עלה הדקל הוא חומר בר קיימא יקר ערך בו משתמשים בעיצוב מוצרים ארטיזינליים במקומות שבהם הוא גדל. בעונה היבשה הוא נאסף, ממוין לפי איכותו, נשטף (מים שמשמשים אחר כך להשקיה) ונלקח לסדנאות השונות, והוא מסוג העצים ה"ירוקים" שגידולם לא פוגע ביערות הגשם. dry palm leaf sustainable raw material for wall decor

ירוק

ירוק

אנחנו מציעים חפצים שאינם רק יפים אלא גם בני קיימא: אובייקטים מחומרים טבעיים ומתכלים ושטובים לבית, כמו גם לנשמה.
ארטיזינלי

ארטיזינלי

חיפשנו את האומנים הטובים בעולם ששומרים על המסורת ויוצרים בעבודת יד את האובייקטים הארטיזינליים היפים ביותר הקיימים.
אתי

אתי

אנחנו עובדים מול האומנים והקולקטיבים שלהם ודואגים לסחר הוגן, תשלום ראוי וכיבוד המסורת שהועברה מדור לדור.